Khi quý khách đặt hàng trực tuyến, thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại

Những thông tin khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Giao hàng quý khách đã đặt tại website
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh để có thể giao hàng cho quý khách.