Thông tin liên hệ Nông Dược:

  • Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường
  • Địa chỉ: Xóm Hợp Thành- Xã Yên Hợp- Huyện Quỳ Hợp- Tỉnh Nghệ An.
  • Điện thoại: 0966 95 5757
  • Email: nongduoctinhsangduong@gmail.com
  • Website: https://nongduoctinhsangduong.com